Inkomensverklaring voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen niet altijd meer nodig

Hebt u ons eerder een inkomensverklaring gestuurd, en bent u nog steeds een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan hoeft u ons geen nieuwe inkomensverklaring te sturen.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.