Digitaal automatische incasso voorlopige aanslag aanvragen

Vanaf januari 2024 kunt u uw machtiging voor automatische incasso voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet (Zvw) ook digitaal aanvragen.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.