Kabinet gaat uitspraak Hoge Raad van 20 mei 2022 over box 3 bestuderen

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de vraag of mensen die niet onder de massaalbezwaarprocedure vallen en niet tijdig bezwaar maakten tegen box 3-inkomen vanaf 2017, rechtsherstel zouden moeten krijgen als de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.