Tegemoetkoming voor 3e sluiting buitenschoolse opvang – geef wijzigingen op tijd door!

Door de coronamaatregelen moest de buitenschoolse opvang van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 voor de 3e keer dicht. Had u toen kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én hebt u uw eigen bijdrage doorbetaald? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Geef wijzigingen in de gegevens voor uw kinderopvangtoeslag uiterlijk 30 april 2022 aan ons door. Zodat wij uw tegemoetkoming juist kunnen berekenen.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.