Kindgebonden budget omhoog in 2021

In 2021 krijgen gezinnen met 3 of meer kinderen meer kindgebonden budget.
Het maximumbedrag vanaf het derde kind wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd. Van € 297 naar € 919 per jaar.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.