Aanpassing publicatie ‘Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen’

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 17 januari 2020 inzake aanhorigheid bij agrarische bedrijfsgebouwen (ECLI:NL:HR;2020:65) is de publicatie ‘Beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen’ aangepast.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.