Gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag: extra tegemoetkoming als u geen betalingsregeling kreeg

De afgelopen maanden beloofden we dat we vóór 1 juni contact met u zouden opnemen als u onterecht de kwalificatie ‘Opzet/Grove Schuld’ van ons kreeg.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.