Voor pensioengerechtigden in België met Nederlands pensioen: wijziging ingetrokken verdragsverklaringen

Per 1 januari 2018 hebben wij de verdragsverklaringen over pensioenuitkeringen uit Nederland aan inwoners van België ingetrokken. Had u zo’n verdragsverklaring, dan hield uw pensioenfonds of verzekeraar tot 2018 geen loonbelasting in over uw pensioen. Maar met ingang van dit jaar wel. Wij komen daar nu voor een deel op terug: sommige verdragsverklaringen gaan weer gelden, andere blijven ingetrokken.

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met ons via ons contactformulier.